Werkwijze

 

Werkwijze

Om bij mij een afspraak te maken hoeft u niet per se een verwijzing te hebben van een arts, u mag ook op eigen initiatief komen.
Er is wel een verschil tussen deze manieren van aanmelden:

Met verwijzing van een arts
U heeft dan een verwijsbrief meegekregen van uw huisarts of medisch specialist. Tijdens het eerste consult neemt u deze brief mee en dan kunnen we direct aan de slag met het vraaggesprek en het onderzoek.

Zonder verwijzing van een arts/DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie)
Steeds meer mensen komen zonder eerst bij een huisarts of medisch specialist te zijn geweest. Zeker als u bijvoorbeeld op advies van uw fysiotherapeut komt of via familie of kennissen. Of als u geen klachten heeft, maar alleen een houdingsvraag, dan is het niet noodzakelijk eerst langs uw huisarts te gaan.

Tijdens het eerste consult doe ik eerst een screening om te bepalen of u bij mij op de juiste plaats bent en of er niet toch eerst onderzoek gedaan moet worden door een arts. Het kan dus soms voorkomen dat ik toch adviseer langs de huisarts te gaan voordat we starten met therapie of dat ik u adviseer contact op te nemen met een andere therapie/behandelaar voor uw hulpvraag.
Voor deze screening wordt een apart tarief berekend. Kijk voor meer informatie hierover onder het menu Tarieven.

Vraaggesprek, onderzoek en behandelplan
Tijdens de eerste afspraak (intake) probeer ik vooral de hulpvraag helder te krijgen en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt gezocht naar het verband tussen de klachten en het dagelijkse bewegen. Ook de manier waarop u tegen de klachten aankijkt of hoe u hiermee omgaat wordt besproken. Vervolgens stel ik samen met u een behandeldoel en -plan samen.

Behandeling
We starten de behandeling met actieve oefeningen gericht op onder andere.de dagelijkse houdingen en bewegingen, ontspanning, spiertonus, spiergevoel, coördinatie. De behandeling is erop gericht dat u zich bewuster wordt van uw bewegingsgewoonten. U leert na te denken over uw bewegingsgewoonten en krijgt voor thuis oefeningen en adviezen mee zodat u deze ten alle tijden kunt toepassen. Deze oefeningen krijgt u mee op papier.
Op deze manier wordt de behandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat gesneden zijn op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (huishoudelijk werk, slapen), als uw hobby's (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Oefentherapie wordt door mij individueel gegeven in de praktijkruimte en indien nodig bij u thuis of op de werkplek. Elke behandelingssessie duurt gemiddeld 35 minuten. Het aantal behandelingen kan sterk wisselen.

Resultaat
Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat het vernieuwde beweeggedrag onderdeel is geworden in uw dagelijkse handelingen. Als het behandeldoel is bereikt, kan de therapie worden afgebouwd en uiteindelijk afgesloten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u. Bij afsluiting van de behandeling wordt er met uw toestemming een verslag aan de huisarts/specialist gestuurd. Ook wordt u gevraagd een tevredenheidsenquête van Qualizorg in te vullen. Daarmee wordt de kwaliteit van mijn dienstverlening regelmatig getoetst.