slaapoefentherapie

Wat is slaapoefentherapie?

 

Slaapoefentherapie

Ik ben als slaapoefentherapeut in augustus 2018 gespecialiseerd in het begeleiden van (jong) volwassenen met slaapproblemen. 

Het doel van de behandeling van slaapproblemen door oefentherapeuten is:
De slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van de slapeloosheid zo te verminderen dat het lijden aan deze slapeloosheid of beperkingen hierdoor in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven.

Klachten door een verstoord slaappatroon kunnen zijn: 
inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, vermoeidheid overdag, pijn, angst, depressie of bewegingsarmoede.

Oefentherapeuten streven naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem en de gevolgen hiervan door het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de cliënt. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de cliënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden om zo klachten te verminderen en mentale veerkracht te verbeteren. Het is een 24-uurs aanpak die de negatieve vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.

De slaapoefentherapeut heeft zich verdiept in de werkingsmechanismen biomedisch, hormonaal, neurologisch, gedragsmatig en cognitief en doorbreekt samen met u de vicieuze cirkels die kunnen optreden bij slaapproblemen.

Ik ben als oefentherapeut bij uitstek geschikt voor het behandelen van de slaapproblemen vanuit het bio-psycho-sociale model omdat wij in basis hebben geleerd op een brede, holistische manier te kijken naar problemen en klachten. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde 24-uurs aanpak in de behandeling.

Slaapoefentherapie_logo.png